LHZB aptur uzņēmuma darbību!

Kā izpaužas apturēšana...

Noliktava pēc daļējas katupeļu izvešanas
Hauer SRS-3
VIDEO

Bojāto kartupeļu izvešana
Hauer SRS-3
VIDEO

Uzņēmums nespēj vienoties ar Latvijas Zemes un Hipotēku banku. LHZB brutāli aptur uzņēmējdarbību!

Pēdējie papildinājumi veikti: 11.02.2015 19:29

Kopš 2011.gada 01.februāra mūsu darbību traucējusi un kopš 28.marta pilnībā paralizējusi:

Latvijas Hipotēku un Zemes baka - LHZB logo

Kā rezultātā:
- Banka neļāva mums uzsākt jauno sezonu - stādīt kartupeļus
- Noliktavā banka sapūdēja ~400
tonnu kartupeļu, t.sk. vairāk kā 100 tonnas sēklas kartupeļu
- Mūsu klientiem nācās meklēt citus kartupeļu piegādātājus
- Banka ļaunprātīgi uzņēmumu cenšas iznīcināt visiem iespējamiem veidiem

01.02.2011

Latvijas Hipotēku un Zemes banka uzstāda savu apsardzi uzņēmuma teritorijai.

 

28.03.2011

Latvijas Hipotēku un Zemes banka ierodās ar smago tehniku, lai pašrocīgi izvestu uzņēmuma un trešo personu mantu.

 
 
 

 

09.05.2011

Banka ar tiesu izpildītāju klātbūtni aizslēdz noliktavu un nomaina atslēgas, ar ko sākās intensīva kartupeļu pūšana, jo kartupeļiem netiek nodrošināta nekāda ventilācija uz nakamajām dienām.

 

08.06.2011

Notiek uzņēmuma pamatlīdzekļu izsole, kur tiek izpārdoti VISI uzņēmumam piederoši pamatlīdzekļi.

 

10.06.2011

Tiek uzsākta noliktavas tīrīšana, bojāto kartupeļu izvešana. Pa meža dzīvnieku barotavām tuvākajā apkārtnē izvedā pirmās kravas ar tekošajiem, sadīgušajiem un sažuvušajiem kartupeļiem.

 

04.07.2011

Notiek izsolē izpārdoto pamatlīdzekļu aiztransportēšana. Ko veic trīs smagās mašīnas un traktors aizbrauc pašu spēkiem.
Tātad uzņēmums paliek TUKŠ!

 

 

07.12.2011

Uzņēmumam tiek pasludināta maksātnespēja.

 

29.02.2012

Uzņēmums tiek izslēgts no PVN reģistra.

 

02.02.2015

Tiek izbeigts maksātnespējīgās SIA "Ūdens Blusas", reģistrācijas nr.40001009149, maksātnespējas process un maksātnespējas procesa lieta.

 


Created by D.Āva