Navigācija Kontaktpersona:

Anda
Anda Rūtenberga
e-pasts: anda[at]blusas.lv
mob.t.: +371 29 161 803

Varēšu atbildēt uz jautājumiem, kas attiecās līdz 2009.gada 16.martam.


Wolf Trax

Noderīga informācija par šķīstošajiem minerālmēsliem. Lai lejupielādētu bukletu spied uz bildes.

Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība

 

Informācijas papildināšana.

Sakarā ar organizācijas vadības maiņu, informācija šeit vairs netiks papildināta.

Mērķis

Dibināts: 1997.gadā

Apvienot pārstrādes, galda un sēklas kartupeļu audzētājus un pārstrādātājus, lai koordinētu Sabiedriskās organizācijas biedru savstarpējo darbību kopējo interešu aizstāvēšanai, veicinātu sadarbību, tirgus attīstību un iekšējā tirgus aizsardzību, kā arī lai pārstāvētu savu biedru intereses attiecībās ar valsts varas, pārvaldes (LR ZM, EM, LOSP u.c.) un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, kuru darbība ietekmē Sabiedriskās organizācijas biedru intereses.

2004. gadā 19. marts biedru pilnsapulcē tika izmainīta organizācijas struktūra un pārvēlēta organizācijas Valde. Jaunā organizācijas darbības shēma vērsta uz ciešāku zemnieku un pārstrādātāju sadarbību. Izveidota Cietes kartupeļu audzētāju sekcija, kuras pārstāvis cieši sadarbosies ar SIA Aloja Starkelsen un risinās visus zemniekus interesējošos jautājumus. Izveidota Čipsu audzētāju sekcija, kuras pārstāvis darbosies ar A/S LATFOOD par čipsu audzētājus interesējošiem jautājumiem. Izveidota galda kartupeļu sekcija, kas darbosies ar galda un sēklas kartupeļu realizācijas sakārtošanu.

2004. gadā kļuvusi par Eiropas cietes kartupeļu audzētāju savienības biedru, piedalījusies šīs organizācijas organizētajās konforencēs un darbā saistītā ar cietes kartupeļu auzdēšanu.
2005. gada nogalē iesniegta organizācijas pārreģistrācija par biedrību.

Organizācija turpina 2003. gadā aizsākto sadarbību ar Nīderlandes firmu Dacom par kartupeļu lakstu puves un sausplankumainības noteikšanas modeļa ieviešanu Latvijā. Zemniekiem tiek sniegta informācija sezonas laikā par lakstu puves izplatību un ierobežošanas iespējām – sekmīgāk plānojot miglojumus.

Veikt zemnieku apmācību – rīkojot ziemas periodā seminārus – kartupeļu dienas un publicējot jaunāko informāciju par kartupeļu audzēšanu laikrakstos.

Piedalīties ar pārstrādes, galda un sēklas kartupeļiem saistīto normatīvo aktu un likumu izstrādāšanā, iesniegt savus priekšlikumus un sekot līdzi to izpildei.   
Tā kā abos pārstrādes uzņēmumos ir sava noslēgta sistēma, kas ietver sevī visus procesus no sēklas materiāla līdz pārstrādes kartupelim tad visiem organizācijas biedriem ir būtiski svarīgi visi jautājumi, kas saistīti ar pilna ražošanas cikla apriti.

Palīdzēt galda kartupeļu audzētājiem prognozēt tirgus situāciju, kontrolēt kartupeļu importu un ar to saistīto karantīnas organismu kontroli. Palīdzēt veidot saikni starp tirgotājiem, RIMI, LIDO, vairumtirdzniecības bāzēm un audzētājiem.Organizācija piedalās subsīdiju pieteikumu izvērtēšanā, nepieciešamības gadījumā arī platību apsekošanā un sniedz priekšlikumus LAD par subsīdiju piešķiršanas lietderību. Aktīvi sadarbojas ar VAAD, īpaši kartupeļu Gaišās gredzenpuves ierobežošanas projekta izstrādē.

 

Kartupeļu grāmatiņa

2008200720062005200420032002

 

 

Rekvizīti

biedrība "KARTUPEĻU AUDZĒTĀJU un PĀRSTRĀDĀTĀJU SAVIENĪBA"

PVN maksātāja nr.: LV40008018123

 


Created by D.Āva